Поиск

Добавить в RSS-ленту

Архивы

Универсал. Под чем подписались?

3 августа, 2006

Напередодні п’ятнадцятої річниці незалежності України перед українською владою, політичною та громадською елітою країни, усіма силами, яким небайдужа доля Батьківщини, постала історична вимога і можливість об’єднати свої зусилля, досягти національної єдності.


Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв’язання нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку,

Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучасних проблем нашого суспільства,

Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя,

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання європейського вибору України,

Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету,

І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтересами України, проголошуємо спільну волю до об’єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава, погоджуємось на першочергове здійснення

ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:

1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України – непорушних принципів існування держави.

2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної України, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань.

3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України організацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи «стримувань і противаг» між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України.

4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і подальших рішень всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування Конституції України та законам України.

5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці.

6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну службу» (нова редакція), підготовлених для внесення Президентом України до Верховної Ради України.

7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні.

8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у діяльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України.

9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини.

10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою.

11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері.

12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави. Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

13. Розвиток культури та відродження духовності Українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об‘єднавчих прагнень віруючих усіх православних церков без втручання держави та політичних сил у цей процес.

15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та справедливого пенсійного забезпечення.

16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць.

17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров‘я на людський розвиток та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини.

18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку, досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5%, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць.

19. Проведення структурних реформ в економіці. Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці.

20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги держави до селян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі з одночасним матеріально-організаційним забезпеченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю та інших).

22. Гарантування та захист державою прав власності.

23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України. Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової організації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року на прийнятних для України умовах.

25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспективою вступу України до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій «Україна — ЄС», невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень в межах ЄЕП.

27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України «Про основи національної безпеки України» (у редакції, чинній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.

Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політичних сил, об’єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу;

2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадських організацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі.

Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил.

Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авторитетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріоритетів згуртує суспільство.

Ми готові здолати розбіжності, об‘єднати свої зусилля, використати всі можливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В. ЮЩЕНКО

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ О. МОРОЗ

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ Ю. ЄХАНУРОВ

Від фракції Партії регіонів В. ЯНУКОВИЧ

Від фракції «Наша Україна» Р. БЕЗСМЕРТНИЙ

Від фракції Соціалістичної партії України В. ЦУШКО

Від фракції Комуністичної партії України П. СИМОНЕНКО

Київ, 3 серпня 2006 року
|


 1. 4 августа, 2006 @ 3:25 пп
  Иришка пишет:

  Этот документ — позор для Украины. Подтрерждение, что на Украине сохраняется диктатура. Предательство избирателей. Как сказала бы Тимошенко : «Люди за це не голосували».

 2. 4 августа, 2006 @ 3:37 пп
  Mixter пишет:

  Да вроде никто не заставлял… Все добровольно подписали. Ну а предательство избирателей — так пора уже к этому привыкнуть. Каждый сам за себя. Ваша ведь фраза про «стадо» вчера была…

 3. 4 августа, 2006 @ 4:50 пп
  Иришка пишет:

  Стадо — это на Майдане, а на избирательных участках — люди.

 4. 4 августа, 2006 @ 7:11 пп
  Mixter пишет:

  Нет… Стадо везде (по вашему мнению).

  Поймите, народ, политик — это не мать родная, которой мы можем верить не задумываясь, зная, что плохого она нам не пожелает. Политик — это чужой человек , в первою очередь заботящийся о СВОИХ интересах

  А если мы будем руководствоватся чуством стадности, то велики риски , что пастух заведёт нас на бойню. Что, в общем-то, и произошло. Люди, не будьте стадом, будьте здравомыслящим народом.

 5. 4 августа, 2006 @ 9:25 пп
  Иришка пишет:

  А что я написала неверно ?

 6. 5 августа, 2006 @ 8:05 пп
  Mixter пишет:

  на избирательных участках — люди

  Вот это.

 7. 5 августа, 2006 @ 9:05 пп
  ИРИШКА пишет:

  А что разве там не люди ?

 8. 5 августа, 2006 @ 9:41 пп
  Mixter пишет:

  Какие же там люди? Там тех, кого пастух ведёт на бойню…

 9. 5 августа, 2006 @ 9:56 пп
  Ирина пишет:

  Бойня — это майдан. Там толпа.

 10. 5 августа, 2006 @ 10:03 пп
  Mixter пишет:

  Я вам уже объяснял про Майдан. Там была гораздо менее толпа, чем вы себе можете представить.

  Вы помните «майдан» перед ж.д. вокзалом в Киеве?

 11. 7 августа, 2006 @ 4:56 пп
  Иришка пишет:

  Это была попытка противостоять очумелой , неведающей, что творит толпе. Да в общем думаю массовости «ржавые» добились за счёт устраивания на Майдане увесилительных мероприятий. Уверена, что большая часть пришла туда потусоватся. Когда ещё «нашарика» для тебя Руслана «дикие танцы» спляшет ? Выпить опять же можно. Тоже «нашарика». Да и когда ещё можна будет безнаказанно похулиганить : дороги поперекрывать, депутатов на работу не пускать. Да и вообще, когда ещё посчастливится услышать, как Вас Ющенко называет «люби друзи» ? И за всё за это платить не надо !!!

  Так вот ошибаетесь. Заплатить всётаки прийдётся, и не только «толпе». Да , в сущьности, мы уже расплачиваемся.

 12. 7 августа, 2006 @ 5:13 пп
  Mixter пишет:

  И? До чего допротивостоялись согнанные шахтёры?

  Массовости добились за счёт многих факторов. Демонстрации и митинги, на которые собирались десятки тысяч человек без всяких денег, в свои выходные — яркий пример.

  Много вы видели демонстрация за Януковича до выборов?

 13. 8 августа, 2006 @ 5:06 пп
  Иришка пишет:

  До выборов демонстрации устраивать надобности не было. Янукович не собирался устраивать переворотов.

  Согласитесь. На тот самый майдан пришли потусоватся + бомжи в палатках, которым всё равно спать было негде.

 14. 8 августа, 2006 @ 5:10 пп
  Mixter пишет:

  Я спрашиал про демонстрацию (и палаточный городок в Мариининском парке) уже после выборов.

  В палатках я не видел бомжей. Там были и мои друзья, которые могли сидеть дома (в 5 остановках метро от Майдана) и просто смотреть репортажи по телевизору.

  Бомжей просто хорошо кормили и одевали, а жить им есть где 🙂

 15. 8 августа, 2006 @ 5:36 пп
  иришка пишет:

  Как Вы думаете : интереснее смотреть футбольный матч по телевизору или на стадионе ?

 16. 8 августа, 2006 @ 8:00 пп
  Mixter пишет:

  Тонко… 😉
  В то время я как-то думал не об этом, не о зрелищной составляющей…

 17. 8 августа, 2006 @ 9:05 пп
  Иришка пишет:

  уверена, что Ющенко делал ставку именно на зрелищную составляющую.

 18. 8 августа, 2006 @ 9:33 пп
  Mixter пишет:

  Я уверен, что вы во всём, что говорите, уверены. Только доказать никогда не можете…

  Или вам просто высказаться надо?

 19. 9 августа, 2006 @ 9:31 дп
  Иришка пишет:

  Я уже говорила, что мы не в суде, и я не гособвинитель. Здесь обсуждения, а не доказательство чьей-то вины… Время докажет.

 20. 9 августа, 2006 @ 9:39 дп
  Mixter пишет:

  Да ради Б-га… Сыпьте обвинениями, которые вы считаете доказательствами в дискуссии. Только вас никто слушать и воспринимать всерьёз не будет если вы не подведёте под это более-менее нормальную базу.

  А то вы что-то говорите и считаете, что я сразу поверю? Я аудитором работаю. Мне необходимо сомневаться в чужой «правде», которая часто оказывается ложью/ошибкой.

 21. 10 августа, 2006 @ 12:40 пп
  Иришка пишет:

  Не слушайте и не воспринимайте. Никто не заставляет. Я аудитором не работаю, поэтому привыкла допускать, что люди говорят правду. С учётом, конечно, что у каждого своя правда. Допускаю, что люди могут заблуждатся. Но того, что люди откровенно будут врать (если, конечно не преследуют достижение какой-либо цели) я не допускаю.

  Р.S. Допускаю, что в нашей с Вами дискуссии врать смысла нет. Ни Вы ни Я корыстных целей не преследуем. И ещё раз повторяю : не хотите — не дискутируйте. Можете просто игнорировать мои сообшения. Кто заставляет ?

 22. 13 августа, 2006 @ 1:17 пп
  j322 пишет:

  yunata@yandex.ru
  Да это дейстивительно ПРЕДАТЕЛЬСТВО РЕГИОНОВ какое безстыдство ПОЗОР, ЛОЖЬ, ЛИЦЕМЕРИЕ и прочее — вот что делабт американские деньги — вот почему все рвутся к власти любыми способами и средствами предавая честный народ. Недели не прошло какой ПОЗОР ФУУУУУУУУУУУ!

 23. 13 августа, 2006 @ 1:21 пп
  j322 пишет:

  хоть бы Русский тескст выложили для приличия ФУ конченные украинские националисты ГЕНОЦИД ПРОЦВЕТАЕТ. Единственный выход брать автомат и стрелять предателей — как в песни В.ЦОЯ тока так можно достичь справедливости. Поскорее бы уже ктото создал у нас народный ФРОНТ!

 24. 30 августа, 2006 @ 6:14 пп
  ИРИШКА пишет:

  Погодите Вы стрелять…в любом случае здесь с вариантами, а у Ющенко БЕЗ вариантов. «Регионалы» может быть и «засранцы», но это НАШИ засранцы, а «оранжевые» — «ЧУЖИЕ». Кого поддержите?

 25. 30 августа, 2006 @ 6:52 пп
  j322 пишет:

  Хочется верить в лучшее! ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК!


|
RSS feed отзывов к статье |